Mũ bảo hiểm nữa đầu BH 01

– Chất liệu ABS loại 1 hoặc loại 2
– Số lượng tối thiểu: 100 cái
– Thời gian giao hàng: 5-7 ngày